مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه کردستان
اخرین اطلاعیه هااین رویداد با همکاری مرکز رشد دانشگاه کردستان ، مرکزنوآوری دانشگاه ، مرکز کارآفرینی دانشگاه ، پارک علم و فناوری استان کردستان و کارخانه نوآوری ژرفا در تاریخ 21 تا 23 اذر ماه سال جاری در مرکز نوآوری دانشگاه برگزار میشود . این رویداد 54 ساعته مخصوص ایده های کشاورزی و منابع طبیعی میباشد ولی دانشجویان تمامی رشته های که ایده های خلاق و نوآورانه دارند میتوانند در این رویداد شرکت کنند

1397/09/16

رویداد کار افرینی کشت و کالاخرین دوره ها