لیست دوره ها

معرفی بهترین تکنیک های مذاکره موفق- چگونه در ارتباطمان مذاکره موثر و پایداری داشته باشیم

مدرس دوره : مهندس رئوف رحیمی
کارگاه اصول و فنون مذاکره پایدار
مکان برگزرای : مجازی

پله پله تا جذب سرمایه

مدرس دوره : ادریس مرادی، علی جاهدی، محسن صیقلی، عماد خیاطی،سوده حیدر نسب، و ستاره ایوبی
رویداد فرشتگان کسب و کار
مکان برگزرای : وبینار مجازی