خدمات و امکانات قابل ارائه به واحدهای تحت پوشش


  • حمايت مالي و اعتباری مطابق با آیین نامه مالی و اعتباری مرکز
  • فضاي اداري و کارگاهي جهت انجام فعالیتهای مورد نظر واحد
  • آزمايشگاه‌هاي مستقر در دانشکده ها و پژوهشکده ها
  • مشاوره علمي و نظارت اعضاي هيأت علمي و کارشناسان با تجربه
  • خدمات فناوری اطلاعات
  • معرفي به‌ منظور شرکت در نمايشگاه‌هاي تخصصي
  • خدمات آموزشی و مشاوره ای در زمینه تجاری سازی ایده محوری
  • خدمات حسابداری و مالیاتی
  • معرفي به ‌منظور استفاده از تسهيلات اعتباري موسسات مالی دولتی و خصوصی کشور