مأموریت ها و اهداف مرکز رشد

  • بسترسازي به‌منظور تجاري سازی محصولات دانش بنیان و فناورانه در زمینه های مختلف
  • ايجاد بستر لازم جهت شناسایی، پرورش و شکوفایی توان خلاقیت و نوآوری دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با هدف توسعه کارآفرینی در جامعه
  • كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر نوآوری و فناوري
  • ايجاد فضاي لازم براي گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش بنیان و فناورانه
  • استفاده بهینه از پتانسیل اعضاء هیئت علمی خلاق و نوآور به منظور تولید و توسعه محصولات دانش بنیان و فناورانه
  • برقراری ارتباط ارگانیک و پویا با صنایع مختلف محلی، ملی و بین¬المللی با هدف برآورده کردن نیازهای فناورانه آنها و توسعه محصولات دانش بنیان